Uitlijnen


Waarom uitlijnen?

Foutief uitgelijnde assen hebben tot gevolg dat:

 • lagers, tandwielen, koppelingen en afdichtingen overbelast worden en daardoor sneller slijten
 • door trillingen extra geluidshinder optreedt en de productkwaliteit slechter wordt

De procedure uitlijnen verloopt in twee fasen:

 1. Meten van de positie van de twee hartlijnen t.o.v. elkaar
 2. Corrigeren van de beweegbare as (hartlijnen concentrisch leggen)

Scheefstellingen

Correct uitgelijnd: De rotatiehartlijnen van de assen liggen zuiver coaxiaal
Radiaalfout: De rotatiehartlijnen lopen weliswaar evenwijdig maar liggen excentrisch t.o.v. elkaar
Axiaalfout: De rotatiehartlijnen liggen coaxiaal maar de afstand tussen de koppelingshelften is te groot.
Hoekfout: De rotatiehartlijnen snijden elkaar in het midden tussen de koppelingshelften. (hoek α)

In de praktijk komen deze fouten meestal gelijktijdig voor!

Funderingen, grondplaten en machinebehuizingen

Asondersteuningen (lagerhuizen), motoren, pompen, compressoren etc. zijn vaak gemonteerd op:

 • betonnen funderingen
 • grondplaten of frames
 • gietijzeren of gelaste machinebehuizingen
Het is de bedoeling dat een uitgelijnde as tijdens bedrijf niet van plaats of stand verandert (er geen uitlijnfout ontstaat) Daarom moet:
 • de fundatie stabiel zijn (krachten kunnen opvangen)
 • elk oplegvlak ook werkelijk vlak zijn (eenduidige oplegging)
 • de evenwijdigheid tussen oplegvlakken goed zijn. (uitlijning)
 • rekening gehouden worden met thermische groei (bedrijfstemperatuur mag uitlijning niet verstoren)
 • statische en dynamische belastingen minimaal zijn (goed uitbalanceren en uitlijnen)
De oplegvlakken van alle lagerblokken moeten in één vlak liggen.

Voor meer informatie mail naar: