Onderhoud & Storingen


Efficiënt en rendabel. Zo moet het machinepark van elk (productie)bedrijf functioneren. Een goede onderhoudssystematiek is dan onontbeerlijk. Door gedegen onderhoud verlengt u namelijk de levensduur van een machine of installatie. Bovendien verkleint hierdoor de kans op ongewenste productie-stilstand en uitval. Betrouwbare bedrijfsmiddelen staan garant voor een consistente planning, kwaliteit en winst van uw bedrijf.


Onderhoud

Een weloverwogen onderhoudssystematiek zorgt ervoor dat storingen zoveel mogelijk worden voorkomen. Dolphin Marine verzorgt elektrotechnisch onderhoud aan bijvoorbeeld productielijnen, verpakkingsmachines en industriële installaties. Continuïteit en kwaliteitsbehoud zijn onze uitgangspunten bij het opstellen van een onderhoudsprogramma. Daarom wordt het onderhoud vooral verricht tijdens geplande stilstand. Zo is niet alleen uw productieproces efficiënt en rendabel, maar ook het onderhoud daaraan.


Mocht u onverhoopt te maken krijgen met storing, dan kunt u altijd op ons rekenen. Met onze 24-uurs servicedienst kunnen we snel het proces weer op gang brengen. En voor extra zekerheid implementeren wij voor u een compleet maintenance plan als uitbreiding op het bestaande servicepakket.


Nazorg

Ook na de realisatie ervan, blijven wij betrokken bij ons werk. Dat is niet alleen voor de opdrachtgever belangrijk. De door Dolphin afgeleverde projecten staan voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Tezamen met de nodige nazorg beschouwen wij dit als de basis voor een goede en langdurige relatie met onze opdrachtgevers.

Een werkgever is verantwoordelijk voor de gezondheid en veiligheid van de werknemers. Deze regelgeving staat beschreven in de Arbo-wet. In dit kader houdt Dolphin zich bezig met veiligheid in de elektrotechniek.

De arbeidsinspectie hanteert een combinatie van NEN-EN50110 en NEN 3140 als richtlijn voor het uitvoeren van veilige werkzaamheden, inspectie en onderhoud. Zo wordt de veiligheid gegarandeerd van alle gebruikers van elektrische apparatuur en handgereedschap.

Onze medewerkers beschikken over alle benodigde kennis op het gebied van veiligheid in de elektrotechniek. Na een controle stellen wij een rapport op, waardoor u een volledig inzicht krijgt in de technische staat van uw arbeidsmiddelen. Uiteraard adviseren wij hoe u eventuele gebreken of onvolkomenheden kunt verhelpen.

Thermografische inspectie

De zorg voor veilige installaties die alle werkgevers vanuit de Arbo-wet krijgen opgelegd, verplichten hen de veiligheidsinspecties van NEN-EN 50110 & NEN 3140 uit te voeren. Dolphin kan voor u deze inspecties uitvoeren in combinatie met thermografische inspectie. Beide inspecties richten zich op veiligheid en bedrijfszekerheid van elektrotechnische installaties. Onterecht wordt wel gedacht dat de spanningsloze metingen uit de NEN 3140 vervangen kunnen worden door het uitvoeren van een thermografische inspectie.

Voor meer informatie mail naar: