Trillingsmeting


Abnormale trillingen kunnen ook een gevolg zijn van schade, men zal zijn auto of stofzuiger uitzetten of in ieder geval wantrouwen als deze “raar” klinkt. Op veel grote en dure sneldraaiende apparatuur, zoals turbines, compressoren en generatoren in elektriciteitscentrales, is standaard al een trillingsmeetsysteem geïnstalleerd.

Door analyse van de trillingen, met name de amplitude en de frequentieverdeling (spectrum) kunnen bepaalde conclusies getrokken worden over de staat waarin het apparaat verkeert. Een trillingsfrequentie van een aantal malen de omwentelingsfrequentie kan bijvoorbeeld wijzen op schade aan een bepaald schoepenrad. Met een dergelijke continue of periodieke trillingsmeting worden niet alleen onbedoeld uitvallen van de installatie voorkomen, ook kan beter ingepland worden wanneer en wat er precies tijdens een revisiestop vervangen moet worden.

Toestandsafhankelijk & Onderhoud

Diverse onderhoudsafdelingen verrichten zoals bekend met het hun beschikbaar technisch equipement het toestandsafhankelijk en preventieve onderhoud aan werktuigen. Uitvoering van dergelijk onderhoud kan een grote kostenpost opleveren als het gaat om niet reparatief onderhoud, alsmede in het geval dat onderhoudswerkzaamheden verricht dienen te worden aan een reeds defect werktuig. Vanuit een oogpunt van kostenbesparing bezien is het voor u als opdrachtgever aantrekkelijk dat het toestandsafhankelijk en preventief onderhoud wordt uitgevoerd zodat adequate voorzorgsmaatregelen getroffen kunnen worden. Van belang is dan ook dat voor de toepassing van een juiste diagnostiek tijdig fysisch en dynamisch onderzoek plaatsvindt.

Een diagnostisch onderzoek dat aan een beslissing ten grondslag ligt kan dan op verschillende wijzen zijn uitgevoerd nl.:

 1. in het geval van preventief onderhoud;
 2. in het geval van toestandsafhankelijk onderhoud;
 3. in het geval van een technisch defect.

Dolphin Marine, Offshore en Industrie B.V. is gespecialiseerd in diagnostisch onderzoek en voert de volgende activiteiten uit:

 • condition monitoring / trillingsanalyses
 • balanceren in bedrijfstoestand
 • continue lagerbewaking
 • laser-asuitlijning
 • materiaal schade onderzoek
 • monstername van oliën en vetten
 • geven van onderhoudsadviezen
 • tevens levert ons bedrijf on- off line bewakingsapparatuur, montage- en demontage apparatuur/gereedschap van gerenommeerde fabrikanten
 • levering van trillingsdempers/ actief luchtdempsystemen

Inspecties

Voor u kunnen wij de volgende inspecties uitvoeren:

 • overall-trillingsmeting zoals verplaatsing, snelheid en versnelling
 • metingen van lagerschade, foutfactor van het lager
 • trillingsmetingen op tijdbasis en als frequentiespectrum
 • metingen van onbalans/ uitlijnfouten in het werktuig
 • materiaal- en schadeonderzoek
 • monstername van oliën en vetten. Hierbij kunnen worden beoordeeld: de slijtagedeeltjes alsmede het waterpercentage.
Meetgegevens en conclusies worden schriftelijk gerapporteerd.

Scheepvaart, Off-Shore & Industrie

Wij zijn werkzaam in de volgende sectoren; scheepvaart, offshore, proces-, voedings-, metaalindustrie en overige industrieën.

Normen en accreditatie

Metingen worden uitgevoerd volgens de ISO-/ VDI-/ Lloyd’s register en Bureau Veritas normen. Wij maken u attent op het feit dat ons bedrijf zich ontwikkeld als een gecertificeerde instelling volgens NEN-ISO 9002. Tevens zijn wij bezig met het behalen van een accreditatie, hetgeen betekend dat het bedrijf zich zal kwalificeren als een geregistreerde inspectie-instelling.

Hiermee wordt aangegeven dat, “Dolphin Vibration Technology” voldoet aan de vereiste bekwaamheidsnorm om een veelvoud van inspecties te mogen uitvoeren aan installaties en werktuigen.

Voor meer informatie mail naar: