Thermografie / NEN-keuring


De zorg voor veilige installaties die alle werkgevers vanuit de Arbo-wet krijgen opgelegd, verplichten hen de veiligheidsinspecties van NEN-EN 50110 & NEN 3140 uit te voeren. Dolphin kan voor u deze inspecties uitvoeren in combinatie met thermografische inspectie. Beide inspecties richten zich op veiligheid en bedrijfszekerheid van elektrotechnische installaties. Onterecht wordt wel gedacht dat de spanningsloze metingen uit de NEN 3140 vervangen kunnen worden door het uitvoeren van een thermografische inspectie.

Thermografisch inspectie (NEN-keuring)

Thermografisch inspectie (NEN-keuring) is een methode om de brandveiligheid en bedrijfszekerheid van procesinstallaties of werktuigbouwkundige installaties te onderzoeken. De meest tot de verbeelding sprekende preventietoepassing is wellicht het voorkomen van brand in elektrotechnische installaties door het thermografisch “scannen” van schakel- en verdeelinrichtingen. Wel dient te worden bedacht dat de inspectie een momentopname is van de betreffende installatie. Periodieke herhaling van de thermografische inspectie is daardoor noodzakelijk indien het belang van het preventieve karakter van de inspectie is onderkend.

Het is ook niet voor niets dat veel schadeverzekeraars van de verzekerde verlangen dat zij elektrische installaties periodiek thermografisch (laten) inspecteren.

De voordelen in het kader van brandveiligheid zijn duidelijk maar ook op het vlak van bedrijfszekerheid is met behulp van thermografie veel winst te boeken. Van een periodieke uitvoering gaat een preventieve werking uit die u enerzijds helpt bij uw onderhoudstaak en anderzijds een invulling geeft aan uw arbo wettelijke verantwoordelijkheden.

Wat houdt een thermografische inspectie in?

Bij een thermografische inspectie wordt van de te onderzoeken objecten of voorwerpen de temperatuur bepaald. Hierdoor kan op uiterst snelle en adequate wijze de temperatuur worden bepaald van een oppervlak of onderdeel. Tijdens de inspectie wordt er een thermografische foto en als referentiebron een normale digitale kleurenfoto van het onderzochte object gemaakt. Een zeer belangrijk voordeel van het “scannen” met een thermografisch systeem is dat de meting wordt uitgevoerd zonder dat er direct contact is tussen het te onderzoeken object en het meetsysteem. Hierdoor is het systeem bij uitstek geschikt voor metingen aan moeilijk bereikbare of spanningsvoerende objecten of objecten in gevaarlijke omgevingen. Een bijkomend voordeel is dat er geen productstagnatie optreedt.

Voor meer informatie mail naar: